Přihláška k členství v Asociaci degustátorů ČR - řádný člen dle článku 6 Stanov

Odesláním této prohlašuji, že žádám o řádné členství ve Spolku. Projevuji svobodnou vůli být vázán stanovami, ode dne, kdy se stanu členem Spolku. Pokud budu přijat/a za řádného člena, zavazuji se řádně a včas platit členské příspěvky.

Zvolte soubor

Přihláška k členství v Asociaci degustátorů ČR - příznivci

Odesláním této přihlášky prohlašuji, že žádám o členství jako Příznivec spolku. Pokud budu přijat/a za člena, zavazuji se řádně a včas platit členské příspěvky.