Asociace degustátorů je spolek degustátorů vína, kteří se věnují hodnocení a poznávání tohoto nápoje. Naše asociace sdružuje profesionální degustátory, ale i nadšené amatéry, kteří se chtějí naučit víno lépe poznávat a vybírat. V rámci naší asociace pořádáme pravidelné degustační tréningy a soutěže, které pomáhají našim členům zdokonalit své chuťové a čichové schopnosti.

Výkonný výbor

 

Prof. JUDr. Petr Hůrka. Ph.D,

Předseda asociace - řídí činnost a zastupuje asociaci vůči veřejnosti

Zajišťuje celkové řízení a koordinaci činnosti asociace.

Připravuje a svolává schůze asociace a řídí průběh jednání. 

Zastupuje asociaci při jednáních s ostatními organizacemi a institucemi.

Připravuje a podepisuje smlouvy a jiné dokumenty jménem asociace. 

Zodpovídá za dodržování stanov a rozhodnutí orgánů asociace.

 

Jiří Dunovský

místopředseda asociace - odpovědný za organizaci degustačních tréningů a soutěží, kde je asociace odborným garantem

Plánování a organizace degustačních tréningů a soutěží. 

Výběr vín pro degustace.

Dohled nad financemi Asociace.


 

Ing. Iveta Steinerová

Místopředseda asociace - zajišťuje propagaci asociace a jejích aktivit

Vytváření marketingové strategie pro asociaci a její aktivity. 

Správa webových stránek a sociálních sítí.

Tvorba pozvánek na akce.

Evidence členů

 

Ing. Radim Hlaváček

člen výkonného výboru

Zdeněk Tréšek

člen výkonného výboru