Asociace degustatorů ČR

"Hledáme a oceňujeme tu nejlepší chuť!"

Vítáme Vás na stránkách Asociace Degustátorů ČR

Kdo to vlastně ale degustátor je? Degustátor je odborník na víno, jež musí rozpoznat i tu nejmenší chybu ve víně, degustátor ví jak má víno chutnat, má výjimečně vyvinutý čich i chuť, a dovede rozeznávat jednotlivé nuance vín. Degustátorem se nemůže stát každý, je to poslání; v první řadě je třeba mít silně vyvinutou čichovou i chuťovou paměť a následně složit náročné zkoušky, které k hodnocení opravňují. Degustátoři udělují vínům v soutěžích body a tím světu ukazují, které víno je dobré, které jen průměrné a kterému se raději vyhnout. Bez degustátorů a jejich hodnocení by ve světě vína panoval velký chaos.

Účelem Spolku je zejména:

a) profesní sdružování a vzájemné propojování držitelů osvědčení k hodnocení vín (ISO včetně odpovídajících osvědčení získaných v zahraničí),

b) zvyšovaní prestiže a úrovně hodnotitelů a tím i zlepšování renomé soutěží vín jako takových,

c) informační činnost, zlepšování povědomí veřejnosti o procesu hodnocení vín,

d) styk s obdobnými organizacemi v zahraničí, zprostředkování účasti členů na zahraničních soutěžích,

e) propagace českých vín, vinařství v ČR a soutěží pořádaných na území ČR,

f) pořádání vzdělávacích a osvětových odborných programů pro členy i veřejnost,

g) pořádání degustací, soutěží, výstav a odborných seminářů,

h) vydávání odborných publikací, prezentace na webu a v tisku.Číst dále

Členové výkonného výboru

Prof. JUDr. Petr Hůrka. Ph.D,

Předseda 

Jiří Dunovský

Místopředseda výkonného výboru

Ing. Iveta Steinerová

Místopředseda výkonného výboru

Ing Zdeněk Tréšek

Člen výkonného výboru

 

 

Ing Radim Hlaváček

Člen výkonného výboru

Hodnocení vín na soutěžích - členové asociace mají možnost se účastnit různých soutěží a hodnotit vína.


 

Pořádání degustačních tréningů - asociace pořádá pravidelné tréninky, na kterých členové mohou zlepšit své degustační schopnosti a naučit se nové techniky a postupy.


Soutěže 

Soutěže  se konají po celém světě a přinášejí nejen ocenění pro vítězné producenty, ale také možnost objevit nová kvalitní vína.