Velký prezentační večer bulharských vín v Praze

14.11.2017 18:00

 

Velkprezentaní veer bulharskch vín v Praze!

V salonku AQUARIUS vysoanského Clarion Congress Hotelu Praha **** se v úter14. listopadu 2017 v 18 hodin uskutení ízená degustace bulharskch vín z vinaství ZAGREUS Winery a BESSA Walley Winery, kterou poádají spolenosti dab, spol. s r.o., velkoobchod s vínem pro privátní a firemní klientelu a spolenost PROWINE s.r.o., bulharskch dovozce vín do R.

Odbornm garantem akce je Asociace degustátorů ČR. Celou degustaci povede a vbr z portfolia obou vinaství pedstaví pan Jií Dunovsk.

Akce je urena primárnpro odbornou veejnost - degustátory, sommeliéry, obchodníky ale i pro milovníky vína a pro privátní klientelu.

ast na akci je moná pouze na základpedchozí registrace na emailové adrese dunovsky@dabsro.cz a zaplacení vstupného ve výši 400,- K.
Cena pro
leny Asociace degustátorů ČR je 200,- K.

Srdenzvou:
Ji
í Dunovsk, místopedseda VV AD R a Filip Tanev, spolenost PROWINE.