Česká asociace degustátorů

Může se to zdát nemožné, ale až dosud v naší zemi chybělo sdružení, jež by sjednocovalo odborníky na hodnocení vína. Soudce vína, kteří objektivně hodnotí jeho kvalitu a jejichž úsudek je pro nás laiky a vínomilce vodítkem, jaké víno si koupit. Nyní již i v naší republice takové profesní sdružení  máme a nazývá se Česká asociace degustátorů. 

Kdo to vlastně ale degustátor je? Degustátor je odborník na víno, jež musí rozpoznat i tu nejmenší chybu ve víně, degustátor ví jak má víno chutnat, má výjimečně vyvinutý čich i chuť,  a dovede rozeznávat jednotlivé nuance vín. Degustátorem se nemůže stát každý, je to poslání; v první řadě je třeba  mít silně vyvinutou čichovou i chuťovou paměť a následně složit náročné zkoušky, které ho k hodnocení opravňují. Degustátoři udělují vínům v soutěžích body a tím světu ukazují, které víno je dobré, které jen průměrné a kterému se raději vyhnout. Bez degustátorů a jejich hodnocení by ve světě vína panoval velký chaos.

Účelem Spolku je zejména:

a) profesní sdružování a vzájemné propojování držitelů osvědčení k hodnocení vín (ISO včetně odpovídajících osvědčení získaných v zahraničí),

b) zvyšovaní prestiže a úrovně hodnotitelů a tím i zlepšování renomé soutěží vín jako takových,

c) informační činnost, zlepšování povědomí veřejnosti o procesu hodnocení vín,

d)styk s obdobnými organizacemi v zahraničí, zprostředkování účasti členů na zahraničních soutěžích,

e)propagace českých vín, vinařství v ČR a soutěží pořádaných na území ČR,

f)pořádání vzdělávacích a osvětových odborných programů pro členy i veřejnost,

g)pořádání degustací, soutěží, výstav a odborných seminářů,

h)vydávání odborných publikací, prezentace na webu a v tisku.